Katedra Chorób Serca

Laboratorium działąjące przy Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia prof. dr hab. Ewy Jankowskiej na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej

W ramach Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia powstało laboratorium badawcze, w którym prowadzone są badania dotyczące metabolizmu żelaza w komórkach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, takich jak szczurze i ludzkie kardiomiocyty i miocyty. Realizowane tam projekty dotyczą także badania funkcjonowania mięśni szkieletowych, serca i  komórek układu białokrwinkowego,  w warunkach niedoboru żelaza u chorych z niewydolnością serca i i innymi chorobami układu sercowo naczyniowego.

Dzięki środkom pozyskanym w grantach badawczych (Sonata-Bis, Opus, Preludium) pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający:
1. przeprowadzanie polimerazowych reakcji łańcuchowych;
2. badanie ekspresji genów w czasie rzeczywistym,
3. badanie  markerów białkowych techniką ELISA
4. badanie obecności białek w materiale biologicznym techniką Western blotting
5. pracę z komórkami oraz hodowlę linii komórkowych w warunkach odpowiedniej dostępności tlenu oraz hipoksji
6. hodowlę kardiomiocytów na unikatowych membranach umożliwiających rozciąganie komórek i symulację ich  fizjologicznego ruchu oraz przeciążenia ruchem
7. hodowlę komórek w zmieniających się warunkach dostępności żelaza w normoksji  i hipoksji