Katedra Chorób Serca

 

 

 

 

Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 736 42 52

budynek FA pokój nr 1.46
 

 

Prof. Ewa A. Jankowska - absolwentka (1999) Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia. W 2002 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. Występowanie zespołu andropauzalnego a stan hormonalny mężczyzn, mieszkańców Wrocławia, w 2008 r. – doktora habilitowanego z dziedziny kardiologii i endokrynologii za rozprawę pt. Znaczenie kliniczne i prognostyczne niedoboru hormonów anabolicznych u mężczyzn z niewydolnością serca, zaś w 2013 r. – tytuł profesora medycyny. Profesor E. A. Jankowska swoje doświadczenie naukowe i kliniczne zdobywała również podczas staży zagranicznych, m.in. w Royal Brompton Hospital, National Heart & Lung Institute, Imperial College w Londynie. Jej zainteresowania naukowe i kliniczne koncentrują się wokół niewydolności serca, a w szczególności dotyczą znaczenia niedoboru żelaza, niedokrwistości, zaburzeń metabolicznych (m.in. z zakresu gospodarki androgennej i estrogennej), zaburzonej równowagi autonomicznej (z upośledzonym napięciem układu przywspółczulnego), dysfunkcji mięśni szkieletowych jako potencjalnych celów terapeutycznych wśród chorych z niewydolnością serca. Profesor E. A. Jankowska była członkiem Rady Młodych Naukowców, organu doradczego MNiSW (lata 2010–2011) oraz przewodniczącą „Klubu 30” PTK (lata 2013–2015). Obecnie jest członkiem Zarządu HFA oraz grupy koordynującej inicjatywę „Cardiologists of Tomorrow” ESC, koordynatorem inicjatywy „Heart Failure Specialists of Tomorrow” HFA, członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jest współautorką wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Została wyróżniona m.in.: Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną i związany z nią dorobek naukowy, Nagrodą Kapituły Prezesów PTK za osiągnięcia badawcze z zakresu patofizjologii, stratyfikacji ryzyka i nowych koncepcji terapeutycznych u chorych z niewydolnością serca, nagrodami JM Rektora UMW. W wolnym czasie uprawia biegi średniodystansowe, tańczy flamenco, gra na fortepianie, gitarze i akordeonie.

Autorka >350 publikacji, IF >750, łączna liczba cytowań >10000, H-index = 35

Prof. Ewa A. Jankowska, MD PhD, FESC
Professor of medicine and head of Laboratory of Applied Research on Cardiovascular System in Department of Heart Diseases, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland, and Centre for Heart Diseases, University Hospital, Wroclaw, Poland.  She underwent clinical and research training in internal medicine and cardiology in Wroclaw (under the supervision of Prof. P. Ponikowski) and in Royal Brompton Hospital, National Heart & Lung Institute, Imperial College London (under the supervision of Prof. P.A. Poole-Wilson).  She was the president of the Committee of Young Scientists, an advisory board of the Ministry of Science and Higher Education in Poland.  Currently, she is the president of the “Club 30” of Polish Cardiac Society, the member of “Cardiologists of Tomorrow” nucleus of the European Society of Cardiology, and the co-ordinator of “Heart Failure Specialists of Tomorrow” nucleus of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.  Her clinical and research interest includes: the role of peripheral mechanisms in the progression of heart failure (including cardiorespiratory reflex control, skeletal myopathy, hormone derangements, deficiencies in anabolic hormones, cachexia), co-morbidities in heart failure (including cardiorenal anaemia syndrome and iron deficiency), exercise training in heart failure, acute heart failure, experimental model of tachycardia-induced cardiomyopathy in pigs, male aging, andropausal syndrome