Katedra Chorób Serca
Badanie SECURE nagrodzone  - „Best Multidisciplinary Adherence Project”
19.11.2018

Projekt SECURE otrzymał nagrodę OAT za najlepszy interdyscyplinarny projekt w konkursie promującym działania mające na celu poprawę stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. Nagroda skierowana jest do podmiotów i osób, które działają na rzecz poprawy stopnia przestrzegania zaleceń leczenia.
W badaniu klinicznym SECURE oceniana jest skuteczność tabletki wieloskładnikowej (ang. polypill) w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób starszych >65 r.ż, po zawale mięśnia sercowego. SECURE ma odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu polypill obniża ryzyko niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Otrzymane rezultaty będą wykorzystane w aktualizacji zaleceń klinicznych dotyczących prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów na całym świecie. Wyniki poznamy w 2020 r., po zakończeniu badania .
Badanie jest finansowane z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Umowa grantowa numer: 633765.
 
Szczegóły dotyczące nagrody:
https://www.cnic.es/es/noticias/polipildora-cardiovascular-premiada-como-mejor-proyecto-adherencia-multidisciplinar(artykuł w jęz. hiszpańskim).


Wystawa "Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020”,  prezentująca m.in. realizowany przez Katedrę Chorób Serca projekt SECURE (Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych) można zobaczyć w Uniwersytecie Przyrodniczym, Gmach Główny (patio) - 18.10.2016 do 2.11.2016.
SECURE - badanie kliniczne testujące skuteczność tabletki wieloskładnikowej (polypill) w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, w populacji osób starszych, finansowane z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”(GA: 633765).SECURE awarded Prize for Best European Cooperation Project

http://www.secure-h2020.eu/page/posts/secure-awarded-prize-for-best-european-cooperation-project-12.php