Katedra Chorób Serca
Zespół badaczy w składzie:

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
dr Adam Kołodziej

dr Antonina Dziedzic-Danel

Realizowane projekty: