Katedra Chorób Serca

Działalność kliniczna

Klinika Chorób Serca od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Chorób Serca 4 Szpitala Wojskowego przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu pod kierownictwem prof. dr hab. Waldemara Banasiaka.

Wieloletnia współpraca zaowocowała powstaniem licznych publikacji oraz wdrożeniem nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki układu krążenia.

Nowatorski zabieg ablacji nerwu trzewnego w leczeniu niewydolnosci serca wykonany wg pomysłu prof. Piotra Ponikowskiego

czytaj dalej....

Nowatorski zabieg ablacji kłębków szyjnych

Problem nadciśnienia tętniczego dotyczy co trzeciego Polaka, a częstość występowania tego schorzenia w Polsce i na świecie cały czas rośnie. Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych – zawału serca, niewydolności krążenia i udaru mózgu. Pomimo licznych badań przyczynę tej choroby udaje się ustalić tylko w 10% przypadków – jej usunięcie powoduje normalizację ciśnienia i wyleczenie. U pozostałych 90% pacjentów natomiast rozpoznaje się tzw. samoistne nadciśnienie tętnicze gdzie podstawą leczenia jest podawanie wielu leków, z reguły do końca życia. Nawet u jednego na siedmiu chorych (14% pacjentów) nie udaje się zadowalająco obniżyć ciśnienia krwi pomimo stosowania kilku leków – chorzy są szczególnie narażeni na powikłania, w tym także zgon. W tych przypadkach mówimy o opornym na leczenie nadciśnieniu. Wykazano, że u części z tych chorych szczególnie aktywne są tzw. kłębki szyjne - są to struktury wielkości ziarna ryżu umiejscowione w tkankach szyi, które wysyłają sygnały powodujące przyspieszenie akcji serca, skurcz naczyń i wzrost ciśnienia. W związku z tym przed kilkoma laty rozpoczęto badania nad nową metodą leczenia nadciśnienia tętniczego, mającą na celu zniesienie nieprawidłowej aktywności kłębków szyjnych.

W grudniu 2014 roku w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego Prof.  Krzysztof Reczuch wraz z Dr. Stanisławem Tubkiem wykonali jedne z pierwszych na świecie zabiegi przezskórnej ablacji – czyli zniesienia działania - kłębka szyjnego. Jest to zabieg małoinwazyjny, wymagający jedynie nakłucia naczynia w obrębie pachwiny, wprowadzenia do aorty a następnie tętnicy szyjnej specjalnego cewnika, który po odpowiednim ulokowaniu dostarcza energię i wyłącza pracę kłębka. Zabiegi ablacji kłębków szyjnych wykonano u dwóch chorych z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym. Już w pierwszej dobie po zabiegu obserwowano znaczny spadek ciśnienia tętniczego, który pogłębiał się w czasie kolejnych dni. Poprzednio na świecie wykonano 4 takie zabiegi, jednak po raz pierwszy obserwowano tak dużą skuteczność zabiegu, dzięki zastosowaniu odpowiedniej metody wyboru chorych, która opracowana została w Klinice Kardiologii 4WSK. 

Na dzień dzisiejszy metoda przezskórnej ablacji kłębków szyjnych pozostaje w sferze badań klinicznych, jednak w przyszłości stanowić może ciekawą alternatywę dla chorych, którzy pomimo stosowania wielu leków przeciwnadciśnieniowych, mają wysokie ciśnienie.